Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje

Fyzická osoba Miroslav Kuchta se sídlem Příjezdová 237/31, 621 00, Brno – Ivanovice jako Správce osobních údajů dle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby v oblasti střeleckých zážitků:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb Správci poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. V rámci podnikatelské činnosti však pro něj mohou osobní údaje zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.

 

XYZ Adresa, IČ: , DIČ: vedení účetnictví
ABC Adresa, IČ: , DIČ: služba

3. Obchodní sdělení

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu – odhlásit.

4. Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Vězte, že ke zpracování vašich osobních údajů přistupujeme s respektem. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 31.7.2018.